Privacy verklaring

Ik respecteer de privacy van mijn klanten en de bezoekers van deze website. Ik verzamel, verwerk en bewaar alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De meeste persoonsgegevens worden handmatig verzameld. Alle persoonsgegevens die door de website worden verzameld worden automatisch opgeslagen wanneer er een contactformulier wordt ingevuld en verzonden. Deze gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd.

 Ik deel je persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een bestelling, afname van een dienst, óf op verzoek van desbetreffende betrokkene zelf.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de volgende diensten te (kunnen) leveren:

  • Je e-mailadres wordt gebruikt voor facturen, offertes en klant-contact.
  • Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij deze derden nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Ik werk met derden die persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  • Voor- en Achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • IP adres
  • Gegevens die je browser meestuurt

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt; dus geen Google Analytics of andere tracking software.

Met welk doel worden deze persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst en/of wanneer die aan ons ter beschikking worden gesteld via deze website doordat je het contactformulier hebt ingevuld, dus op jouw verzoek. Gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk * zijn verplicht. Zonder de verplichte gegevens is het onmogelijk om uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst van opdracht.

Bij het invullen van het contactformulier zijn niet alle gegevens verplicht, maar optioneel, waardoor het je eigen keuze is of je telefonisch of per e-mail wordt benaderd.

Kan ik deze gegevens laten verwijderen?

Wanneer de persoonsgegevens aan mij ter beschikking worden gesteld via het contact formulier of via e-mail (via het @tiborpaulsch.nl domein) kun je mij verzoeken om deze persoonsgegevens te verwijderen, nadat de vraag, verzoek of andere reden waarom het contactformulier is ingevuld, is beantwoord. De ter beschikking gestelde gegevens worden sowieso na 24 maanden verwijderd.

Overeenkomsten & verplichte gegevens

Persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, worden gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn bewaard, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Veiligheidsmaatregelen

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat verzamelde gegevens bij het versturen versleuteld worden. Verder zijn er passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan.

Wanneer je gebruik wenst te maken van jouw recht op inzage, kopie, correctie of vergetelheidverzoek ik je dit kenbaar te maken via support@tiborpaulsch.nl . Ik probeer je verzoek dan zo spoedig mogelijk te verwerken, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst daarvan.

Vul onderstaand formulier in en ik neem z.s.m. contact met je op.

Ik gebruik geen cookies om mijn bezoekers te tracken.
De enige cookie die wordt geplaatst zorgt er voor dat je deze melding de volgende keer niet ziet.